foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
ms.narodni@seznam.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 601 562 654

4. třída

Tel.: 224 241 217


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
msrasnovka@seznam.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ms.ranapece@seznam.cz


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelna.narodni@seznam.cz
Tel.: 601 562 656Děkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské dětiPrague BoatsJosef Lada

Slavnostní otevření školního hříště v Jirchářích dne 26.9.2016 v 15:30 hodin

Slavnostní předání se uskuteční za přítomnosti pana starosty Ing. Oldřicha Lomeckého, paní radní pro školství, Mgr. Evy Špačkové a dalších zástupců z MČ Prahy 1. Přítomny budou děti z MŠ Národní se svými pedagogy a ostatními zaměstnanci.

Srdečně všechny zveme.


Zprávy ze školy v přírodě v Česticích

19. 9.

Děti dojely v pořádku. Ihned se odebraly na oběd. Po obědě následoval odpočinek a poté vybalování. Odpolední činnosti budou voleny dle počasí v herně školky nebo na přilehlém hřišti. Všichni moc pozdravují a posílají velkou pusu.

21. 9.

Děti jsou veselé, spokojené, velmi jim chutná místní strava, hodně si přidávají. Počasí je proměnlivé, ale neprší. Na programu jsou hry v lese, stavění domečků, poznávání přírodnin - jejich vlastností a využití, pokusy s mechem, kůrou a plodinami. Večery probíhají v klidu, bez slziček, s pohádkou. Pozdrav od všech dětí i paní učitelek.

23. 9.

Čtvrtek proběhl v slavnostní atmosféře oslavy narozenin s dortem a svátečním programem pro všechny děti z Řásnovky. Děti z Národní pojaly tento den houbařsky. Vydaly se do lesa na poznávání hub a získávání znalostí o jejich využití.
Dnes děti čeká ekologický pořad "Od zrna k chlebu" s interaktivními činnostmi.

Všechny děti škola v přírodě moc baví, jsou spokojené a veselé.

26. 9.

Děti prožily krásný sluneční víkend. V sobotu navštívily mlýn, kde byl pro ně připraven bohatý program, v neděli hledaly poklad a v podvečer proběhlo předávání diplomů.

Dnešek je ve znamení balení a loučení. Příjezd do Prahy platí dle plánu, tj. v úterý 27. 9. 2016 v 11 hod. Na Knížecí. Prosíme, buďte tam všichni včas, děti se již moc těší!!!


Sportovní akce pořádaná MČ Praha 1 - Běžíme do školy

Fotografie z akce Běžíme do školy = účast MŠ Národní k nalezení zde

Článek o akci k nalezení zde

Výsledky naší školy zde


Školní rok 2016/2017

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 k nahlédnutí zde.

Další informace o platbách jsou na nástěnkách jednotlivých tříd nebo je získáte osobně u paní učitelek.