foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
ms.narodni@seznam.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 601 562 654

4. třída

Tel.: 224 241 217


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
msrasnovka@seznam.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ms.ranapece@seznam.cz


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelna.narodni@seznam.cz
Tel.: 601 562 656Děkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské dětiPrague BoatsJosef Lada

Loučíme se s předškoláky

MŠ Národní - Tablo zde

MŠ Řásnovka 5 - Tablo zde


Místopisné hry - Máme rádi Prahu 1, projekt MČ Praha 1

Mš Národní - Osobnost Prahy 1 - spisovatel, básník a hudebník pan Jiří Dědeček,   4. třída zde

MŠ Řásnovka 5 - Místopisné hry o Anežce České, 1. třída zde

Projekty ostatních tříd jsou ve zpracování a budou postupně představovány v prostorách MŠ, na webu školy a v lednu 2018 na výstavě v Malostranské besedě.
Srdečně Vás zveme.
Sledujte nástěnky a informace na webu.


Schůzky s rodiči přijatých dětí

19. 6. 2017 v 16 hod.  - MŠ Národní

20. 6. 2017 v 16 hod.  - MŠ Řásnovka 2


Příměstský tábor Prahy 1

Podrobnosti o akci naleznete zde.


Školní rok 2016/2017

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 k nahlédnutí zde.

Další informace o platbách jsou na nástěnkách jednotlivých tříd nebo je získáte osobně u paní učitelek.


Poděkování Nadaci Pražské děti

Dar Nadace Pražské děti zde.

Poděkování za spolupráci zde.