foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
ms.narodni@seznam.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 224 241 217

4. třída

Tel.: 601 562 654


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelna.narodni@seznam.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí

omluvy.narodni@seznam.cz


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
msrasnovka@seznam.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ms.ranapece@seznam.czDěkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské dětiPrague BoatsJosef Lada

Spolek rodičů při MŠ Národní

Stanovy k nahlédnutí zde

Spolek rodičů při MŠ Národní vznikl za účelem zajišťování a financování kulturních akcí, fakultativních vzdělávacích programů, nadstandardních činností a obdobných aktivit dětí zapsaných v MŠ Národní

Výroční schůzka se Spolkem rodičů pro školní rok 2017/2018:

MŠ Národní - Středa 13. 9. 2017 v 16:00 - sál školy

MŠ Řásnovka 2 - Čtvrtek 14. 9. 2017 v 15:30 - 1. třída

MŠ Řásnovka 5 - Čtvrtek 14. 9. 2017 v 16:00 - 2. třída

Srdečně zveme všechny rodiče

Důležité kontakty:

IČO: 22707531

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či náměty, prosím, adresujte je emailem

Předseda spolku:

Martin Štolc stolc@prevencedetem.cz

Výbor:

Zdeňka Sigmundová zdenalek@email.cz
Barbora J. Petrtýlová gama.delta@seznam.cz

Revizní komise:

Zdeněk Hamaj hamajz@seznam.cz

Členské příspěvky:

900 Kč za pololetí
Číslo účtu 2700333817/2010, variabilní symbol dítěte
Do poznámky platby napsat jméno dítěte.